globimmo.net
Meter ▼
MeterFeet
EUR ▼
AEDARSAUDBGNBRLCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFINRJPYMADNOKNZDPLNRONSEKTHBTRYUSD

Pravidlá ochrany osobných údajov


Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú spôsob, akým ELERIN, s.r.o. so sídlom Za humnami 38, 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 44 581 122, DIČ: 202 275 4074 (ďalej len “Prevádzkovateľ”) zhromažďuje, používa, udržuje a zverejňuje informácie získané od fyzických a právnických osôb (ďalej len “Užívateľ”), ktoré pristupujú a využívajú stránky, služby, produkty na doméne globimmo.net a jej subdoménach (ďalej len “globimmo.net”).

Globimmo.net je verejný inzertný portál, ktorý umožňuje Užívateľom zverejňovať ich obsah, ich osobné údaje ako sú meno, adresa, telefón, email a iné údaje. Všetky údaje odoslané Užívateľom v rámci globimmo.net sú ihneď viditeľné a vyhľadateľné kýmkoľvek na svete.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú všetkých produktov a služieb ponúkaných Prevádzkovateľom. Pokiaľ Užívateľ nesúhlasí s týmito pravidlami ochrany osobných údajov, tak nesmie používať globimmo.net ani služby a produkty poskytované Prevádzkovateľom.

Osobné údaje

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať osobné údaje od Užívateľov mnohými spôsobmi, vrátane, ale nie výhradne, keď Užívateľ navštívi alebo použije globimmo.net, zaregistruje sa, vytvorí objednávku, prihlási sa k odberu noviniek, vyplní formulár, zúčastní sa prieskumu, zareaguje na inzerát a v spojení s ďalšími aktivitami, službami, produktmi alebo zdrojmi, ktoré Prevádzkovateľ poskytne.

Užívateľ môže byť požiadaný o poskytnutie mena, názvu spoločnosti, emailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla, kreditnej karty, čísla sociálneho poistenia, daňového čísla a iných osobných údajov. Užívateľ má možnosť navštíviť globimmo.net anonymne.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje, ktoré mu boli dobrovoľne poskytnuté Užívateľmi. Užívateľ môže odmietnuť poskytnutie osobných údajov, to však môže zabrániť alebo obmedziť používaniu globimmo.net.

Spôsob využitia získaných osobných údajov Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa osobné údaje Užívateľov pre nasledujúce účely:

 • K uverejňovaniu obsahu Užívateľov a k poskytovaniu produktov a služieb
  Prevádzkovateľ používa osobné údaje Užívateľov aby mohol uverejniť ich obsah v rámci globimmo.net a aby im mohol poskytnúť produkty a služby, ktoré si od Prevádzkovateľa vyžiadali.

 • K uverejneniu identity Užívateľov, ich obsahu, adresy a kontaktných údajov na treťostranných vyhľadávačoch, sociálnych médiách a ostatných relevantných stránkach v ich mene
  Užívatelia používaním globimmo.net umožňujú a súhlasia s tým aby Prevádzkovateľ zdieľal ich identitu, obsah, adresu, kontaktne údaje s treťostrannými vyhľadávačmi (ako je napr. Google), sociálnymi médiami (ako je napr. Facebook) a ostatnými relevantnými stránkami za účelom spropagovania ich osoby a obsahu.

 • K porozumeniu správania sa Užívateľov
  Prevádzkovateľ môže použiť zozbierané údaje za účelom porozumieť tomu, ako Užívatelia využívajú globimmo.net

 • K prispôsobeniu služieb pre Užívateľov
  Prevádzkovateľ môže použiť údaje k vypracovaniu a odovzdaniu správ pre svojich inzerentov a pomôcť im tak lepšie prispôsobiť svoje služby pre Užívateľov

 • K priebežnému informovaniu Užívateľa
  Prevádzkovateľ môže použiť údaje k priebežnému informovaniu Užívateľa o informáciách, ktoré sú relevantné k tomu, o čo sa Užívateľ zaujíma.

 • K zlepšeniu globimmo.net
  Prevádzkovateľ sa neustále snaží zlepšiť globimmo.net na základe údajov a spätnej väzby, ktorú získava od Užívateľov

 • K zlepšeniu služieb zákazníkom
  Údaje od Užívateľov pomáhajú Prevádzkovateľovi efektívnejšie reagovať na požiadavky a potreby Užívateľov

 • K posielaniu občasných emailov
  Emailová adresa Užívateľa, ktorú poskytol pri registrácii do globimmo.net bude použitá na zasielanie informácií, ktoré sa týkajú objednávok, inzerátov, upozornení na dôležité zmeny alebo vývoj globimmo.net. Emailová adresa môže byť použitá aj k reakciám na žiadosti a otázky Užívateľov. Ak sa Užívateľ rozhodne prihlásiť k odberu noviniek, tak bude získavať správy o novinkách, aktualizáciách, produktoch a službách, ktoré súvisia s globimmo.net. Ak sa Užívateľ rozhodne odhlásiť z odberu noviniek, môže tak spraviť pomocou pokynov, ktoré uvádza Prevádzkovateľ v spodnej časti každého emailu, alebo môže priamo kontaktovať Prevádzkovateľa a požiadať ho o odhlásenie z odberu.

 • K reklame relevantných produktov a služieb
  Prevádzkovateľ môže použiť údaje Užívateľa k informovaniu o produktoch a službách, ktoré poskytuje Prevádzkovateľ, jeho partneri alebo inzerenti a môžu byť zaujímavé pre Užívateľa.

Poskytovanie osobných údajov o Užívateľoch

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje Užívateľov:

 • svojim dodávateľom a poskytovateľom služieb vrátane iných spoločností, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a vystupujú ako spracovávatelia osobných údajov v mene Prevádzkovateľa.

 • pokiaľ je povinný zo zákona poskytnúť osobné údaje Užívateľov alebo v prípade ochrany práv, majetku a bezpečia Prevádzkovateľa, Užívateľov a iných.

Webové stránky tretích strán

Užívatelia môžu nájsť v globimmo.net reklamu alebo iný obsah, ktorý odkazuje na stránky alebo služby partnerov, dodávateľov, sponzorov, inzerentov a iných tretích strán. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa zobrazujú na týchto stránkach a nie je zodpovedný za praktiky web stránok, ktoré na alebo z globimmo.net odkazujú. Okrem toho sa tieto stránky alebo služby vrátane ich obsahu a odkazov môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné pravidlá na ochranu osobných údajov a politiku pre služby zákazníkom. Prezeranie a používanie iných služieb a webových stránok, vrátane web stránok, ktoré odkazujú na globimmo.net, je predmetom pravidiel a podmienok používania danej web stránky alebo služby.

Cookies webového prehliadača

Pri prvej návšteve globimmo.net sa Užívateľovi zobrazí informácia, že globimmo.net používa cookies s odkazom na tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Globimmo.net používa cookies k zlepšeniu používateľského komfortu.

Webové prehliadače Užívateľov ukladajú cookies pre evidenčné účely a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Užívateľ si môže nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby sa cookies neukladali, alebo aby webový prehliadač vždy upozornil Užívateľa na to, keď sa cookies používajú. Ak Užívateľ obmedzí alebo zamedzí používanie cookies, tak berie na vedomie, že niektoré časti globimmo.net nemusia pracovať správne.

Ak si Užívateľ praje zmazať cookies zo svojho prehliadača, môže tak urobiť na základe inštrukcií, ktoré má k dispozícii v Nápovede svojho prehliadača. Prípadne môže navštíviť www.allaboutcookies.org, kde sa dozvie viac informácií o cookies.

Inzercia

Inzercia v globimmo.net sa môže Užívateľom zobrazovať na základe cookies, ktoré využívajú naši inzertní partneri. Tieto cookies poskytujú reklamným serverom údaje o Užívateľovi, na základe ktorých dokážu rozoznať počítač Užívateľa zakaždým, keď odošlú on-line reklamu. Tieto údaje umožňujú reklamným sieťam, okrem iného, zobrazovať Užíateľom cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že by mohli Užívateľa najviac zaujímať. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na cookies, ktoré využívajú naši inzertní partneri.

Google Adsense

Niektoré z reklám môžu byť poskytované cez reklamnú sieť Google Adsense, ktorá používa DART cookies, čo im umožňuje zobrazovať reklamy Užívateľom na základe ich návštev gobimmo.net a iných stránok na internete. DART využíva neosobné údaje a nesleduje osobné informácie o Užívateľoch, ako je meno, emailová adresa, poštová adresa, atď. Užívateľ sa môže dozvedieť viac alebo vypnúť DART cookies tu: http://www.google.com/privacy_ads.html

Cookies a monitorovanie

Tak ako iné internetové stránky, aj globimmo.net používa cookies k personalizácii návštev Užívateľov, k zjednodušenému prihlasovaniu, k uchovávaniu nastavení Užívateľov a k monitorovaniu využívania globimmo.net.

Prevádzkovateľ používa cookies, ktoré sú zoskupené do nasledovných kategórií:

 • Nevyhnutné
  Niektoré globimmo.net cookies sú nevyhnutné k tomu aby Prevádzkovateľ mohol poskytnúť Užívateľom služby a produkty, o ktoré požiadali ako napríklad cookies, ktoré umžňujú Užívateľom prihlásiť sa k svojmu účtu. Bez týchto cookies nemôže Prevádzkovateľ riadne poskytovať svoje služby a produkty svojim Užívateľom.

 • Analytické
  Prevádzkovateľ používa cookies, ktoré mu pomáhajú porozumieť ako Užívatelia používajú globimmo.net. Sem patrí napríklad informácia o počte Užívateľov, ktorí navštívili globimmo.net. Bez týchto cookies je obtiažne analyzovať a vylepšovať globimmo.net.

 • Užívateľské
  Prevádzkovateľ používa cookies k uchovávaniu nastavení Užívateľov aby tým vylepšil ich zážitok z používania globimmo.net. Príkladom takýchto cookies je zapamätanie vyhľadávacích filtrov, aby mal Užívateľ pri ďalšej návšteve globimmo.net zobrazený relevantný obsah.

 • Sociálne zdielanie
  Prevádzkovateľ používa cookies, ktoré umožňujú Užívateľomzdielať obsah na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Twitter, Google+..

 • Reklamné
  Prevádzkovateľ používa reklamné systémy, ktoré môžu využívať cookies zhromažďujúce údaje o záujmoch Užívateľov, aby mohli Užívateľom zobrazovať reklamu, ktorá je pre nich relevantnejšia.

Treťostranné cookies

Niektoré cookies spomenuté vyššie sú pri návšteve globimmo.net ukladané na zariadenia Užívateľov, pričom tieto cookies patria tretím stranám. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad týmito cookies ani nad tým ako ich tieto tretie strany používajú.

Tieto cookies slúžia k tomu aby mohli tretie strany poskytovať služby Prevádzkovateľovi, ako je napríklad analýza návštevnosti.

Ak si Užívateľ praje zmazať zo svojho zariadenia cookies tretích strán, tak viac informácií ako postupovať nájde na nasledovných odkazoch:

Tretia stranaTyp cookiesViac info a ako sa odhlásiť
GoogleAnalytické
Reklamné
Sociálne zdielanie
www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
FacebookSociálne zdielaniewww.facebook.com/about/privacy/
TwitterSociálne zdielanietwitter.com/en/privacy
AddThisAnalytické
Reklamné
Sociálne zdielanie
www.addthis.com/privacy/privacy-policy
eBay / DoubleclickReklamnéwww.ebay.com/help/policies/member-behaviour-policies/user-privacy-notice-privacy-policy?id=4260
AOLReklamnéhelp.aol.co.uk/articles/aol-uk-privacy-policy
MicrosoftReklamnéwww.youronlinechoices.com/
Media.netReklamnéwww.media.net/en/privacy-policy
iPromoteReklamnéwww.ipromote.com/privacy-policy/
PerfectaudienceReklamnéwww.perfectaudience.com/privacy/
AdrollReklamnéwww.adrollgroup.com/privacy
DoubleClickReklamnépolicies.google.com/privacy

Viac informácií o tom ako cookies fungujú, ako ich spravovať, pripadne zmazať je možné nájsť na webstránke World Wide Web Consortium (prípadne pre treťostranné cookies www.youronlinechoices.com)

Práva Užívateľov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Užívateľ má právo kontaktovať Prevádzkovateľa a požadovať právo:

 • na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov

 • na výmaz osobných údajov

 • na obmedzené spracúvanie osobných údajov

 • namietať spracúvanie osobných údajov

 • na presonsť osobných údajov

 • na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu

Užívateľ môže svoje práva uplatniť na emailovej adrese alebo na adrese ELERIN, s.r.o., Za humnami 38, 949 01, Nitra, Slovensko.

Zmeny týkajúce sa týchto pravidiel

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek meniť tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Ak sa tak stane, zmení dátum poslednej úpravy, ktorý sa nachádza v spodnej časti tejto stránky. Užívateľom sa odporúča sledovať túto stránku, aby ostali informovaní o tom, ako Prevádzkovateľ pomáha chrániť osobné údaje, ktoré zozbieral od Užívateľov.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že je jeho povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov a uvedomovať si prípadné zmeny.

Súhlas Užívateľov s týmito pravidlami

Používaním globimmo.net dáva Užívateľ najavo svoj súhlas s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Ak Užívateľ s týmito podmienkami nesúhlasí, nesmie používať globimmo.net. Ak Užívateľ používa globimmo.net aj po zverejnení zmien v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, tak sa to považuje za súhlas s vykonanými zmenami.

Posledná aktualizácia 16.05.2018.

here