globimmo.net
Meter ▼
MeterFeet
EUR ▼
AEDARSAUDBGNBRLCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFINRJPYMADNOKNZDPLNRONSEKTHBTRYUSD


Odpovede na často kladené otázky

 1. Ako vložit inzerát?
 2. Ako vytvoriť hľadací profil?
 3. Ako vytvoriť sledovací profil?
 4. Ako označiť zaujímavý inzerát?
 5. Ako skryť nezaujímavý inzerát?
 6. Aké exportné systémy podporuje globimmo.net?
 7. Ako prepojiť globimmo.net účet experta s globimmo.net účtom spoločnosti?
 8. Ako sa určuje poradie inzerátov vo výsledkoch?
 9. Ako zvýrazním svoj inzerát?1. Ako vložit inzerát?

Ako vložit inzerát?Inzerát môžete vložit:

 • cez svoje MENU - Vložit inzerát

2. Ako vytvoriť hľadací profil?

Hľadací profil Vás automaticky upozorní emailom na nové inzeráty, ktoré spĺňajú Vaše kritériá hľadania. Vytvoríte ho tak, že do hľadacieho filtra zadáte kritériá hľadania a následne kliknete na ikonku Email alert, ktorá sa nachádza v hľadacom filtri. 

search alert


3. Ako vytvoriť sledovací profil?

Sledovací profil Vás emailom upozrní na zmenu ceny inzerátu, pre ktorý vytvoríte sledovanie. Vytvoríte ho tak, že v detaile inzerátu kliknente na ikonku watch

watch.jpg


4. Ako označiť zaujímavý inzerát?

Inzerát, ktorý Vás zaujal uložíte medzi zaujímavé inzeráty tak, že kliknete na ikonku favourite, ktorá sa nachádza v detaile inzerátu.

Ako označiť zaujímavý inzerát?


5. Ako skryť nezaujímavý inzerát?

Inzeráty, ktoré nie sú pre Vás zaujímavé, môžete skryť pomocou ikonky hide.png, ktorá sa nachádza v detaile inzerátu. Skrytý inzerát sa nebude zobrazovať vo Vašich výsledkoch hľadania.

Ako skryť nezaujímavý inzerát?


6. Aké exportné systémy podporuje globimmo.net?

globimmo.net podporuje hromadný import inzercie. Import sa môže uskutočniť prostredníctvom globimmo.net XML štandardu (stiahnuť dokumentáciu). Zoznam podporovaných systémov sa neustále rozširuje. Pokiaľ Váš systém nie je v našom zozname, tak nás kontaktujte prostredníctvom formuláru a my spravíme všetko pre to, aby sme Váš systém v krátkom čase podporovali.
Túto službu robí pre Vás globimmo.net zadarmo.

Podporované systémy:7. Ako prepojiť globimmo.net účet experta s globimmo.net účtom spoločnosti?

Každý expert, ktorý pracuje pre Vašu spoločnosť, môže mať v globimmo.net vlastný účet. Tento svoj účet môže prepojiť s účtom Vašej spoločnosti. Výhodou takéhoto prepojenia je, že napriek viacerým účtom v globimmo.net môžete cez účet Vašej spoločnosti spravovať všetkú inzerciu Vašich expertov.
Expert, ktorý je prepojený s Vašou spoločnosťou má vo svojich kontaktných údajoch kontakt na Vašu spoločnosť.

Možné sú dva spôsoby prepojenia:

 1. Ak expert ešte nemá vytvorený účet v globimmo.net, tak kliknite na tlačidlo Pridať experta, ktoré sa nachádza na tejto stránke vpravo hore. Následne sa zobrazí registračný formulár, ktorý treba vyplniť. Takto zaregistrovaný expert je automaticky prepojený s Vašou spoločnosťou.

 2. Ak expert má vytovrený účet v globimmo.net, tak je potrebné aby vyplnil email, ktorý bol použitý pri registrácii Vašej spoločnosti, do políčka Email spoločnosti. Toto políčko sa  nachádza v Nastaveniach účtu experta - Môj profil.
Ako prepojiť globimmo.net účet experta s globimmo.net účtom spoločnosti?

8. Ako sa určuje poradie inzerátov vo výsledkoch?

Poradie inzerátov sa určuje podľa toho, do akej miery majú inzeráty vyplnené údaje. Uprednostňované sú inzeráty s kvalitnými obrázkami a s obsiahlym popisom. Optimálne je ak má inzerát popis vo viacerých jazykoch.9. Ako zvýrazním svoj inzerát?

Zaradením vašej inzercie do TOP výberu dosiahnete to, že vaša inzercia bude obsadzovať popredné pozície vo výsledkoch a zároveň bude opticky zvýraznená.

Offerta TOP


here