globimmo.net
Meter ▼
MeterFeet
EUR ▼
AEDARSAUDBGNBRLCADCHFCOPCZKDKKEURGBPHKDHRKHUFINRJPYMADNOKNZDPLNRONSEKTHBTRYUSD
Polski ▼
DeutschEnglishEspañolFrançaisItalianoPortuguêsSlovenčina

Proszę o dokładne zapoznanie się z następującymi zasadami i warunkami korzystania! Korzystając ze stron, usług i produktów w domenie globimmo.net jak też jej subdomenach, zgadzasz się na przestrzeganie następujących zasad korzystania.

Zasady i warunki korzystania


Ustalenia wstępne

 1. Dostawcą globimmo.net jest:
  GLIM s.r.o. 
  Lúčna 2
  949 01 Nitra
  Slovakia

  REGON: 54239095
  NIP: 2121612988
  (od niniejszego miejsca określany mianem "Dostawca")

 2. Operator zezwala osobom fizycznym i prawnym (od niniejszego miejsca określanych mianem "Użytkownik") na dostęp do stron, usług oraz produktów w domenie globimmo.net oraz jej subdomenach (dalej "globimmo.net").

 3. Jakikolwiek dostęp oraz użycie globimmo.net będzie regulowane zgodnie z warunkami korzystania oraz przepisami przedstawionymi poniżej, łącznie z Polityka prywatności (od niniejszego miejsca określane mianem "Warunki").

Rejestracja

 1. Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować się na globimmo.net wyłącznie w oparciu o autentyczne informacje o danych osobistych lub informacjach dotyczących firmy.

 2. Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik wyraża zgodę na następujące Warunki oraz zobowiązuje zarówno siebie jak i firmę w której jest zatrudniony lub w jakikolwiek sposób powiązany, na akceptację i przestrzeganie niniejszych Warunków.

Polityka zwrotów

 1. Nie zapewniamy zwrotu pieniędzy.

Zawartość oraz Prawo autorskie

 1. Wszelka zawartość globimmo.net, włączając w to kod źródłowy, wyniki wyszukiwania, treści, obrazy, wygląd, filmy, muzykę i inne pliki (od niniejszego miejsca określane mianem "Zawartość") są pod ochroną międzynarodowych praw autorskich.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje treści, obrazy, filmy lub inne materiały, włączając w to linki do informacji poza globimmo.net (od niniejszego miejsca określane mianem "Zawartość Użytkownika"), które są publikowane na globimmo.net.

 3. Użytkownik nie może ujawniać informacji kontaktowych, takich jak numer telefonu, e-mail, strona internetowa, itp., za pomocą obrazów i opisów.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na nie publikowanie, ani nie referowanie do żadnych materiałów, które mogą być niestosowne lub które mogą naruszać prawa osób trzecich, włączając prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki firmowe, prawa prywatności lub inną własność intelektualną osób trzecich, lub które łamią jakiekolwiek miejscowe, państwowe, narodowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na nie publikowanie ani nie referowanie do jakiegokolwiek materiału, który jest oszczerczy, obsceniczny, pornograficzny, nękający, prowokujący, nieuczciwy, fałszywy lub celowo wprowadzający w błąd.

 6. Użytkownik, poprzez zamieszczanie treści na globimmo.net, wydaje zgodę Dostawcy na jej swobodne, nielimitowane w czasie i nieodwołalne publikowanie, dystrybucję, wyświetlanie, modyfikację, powielanie, jak też każde inne użycie zawartości użytkownika dla celów Dostawcy.

 7. Użytkownik pojmuje i wyraża zgodę na fakt, że każda Zawartość Użytkownika zamieszczona lub wysłana do globimmo.net może podlegać dystrybucji poprzez Internet jak i każdy inny kanał medialny, i może być widoczna publicznie.

 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenia i posty tworzone przez użytkowników oraz nie jest odpowiedzialny za autentyczność i dokładność informacji dostarczanych przez użytkowników systemu. Odpowiedzialnym za ogłoszenia i posty jest Użytkownik.

 9. Dostawca nie odpowiada za monitorowanie stosowności zawartości użytkownika oraz nie jest zobligowany do wyświetlania, edytowania czy kasowania Zawartości Użytkownika.

 10. Dostawca rezerwuje prawo do monitorowania, wyświetlania, edytowania i kasowania jakiejkolwiek Zawartości Użytkownika bez podania przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

 11. Dostawca nie ubiega się o prawa autorskie ani własnościowe do obrazów i treści należących do indywidualnych użytkowników.

 12. Dostawca posiada prawa autorskie i własnościowe do wyników wyszukiwania, bazy danych zawartości oraz jej składników, kodu źródłowego i wyglądu globimmo.net.

 13. Użytkownik posiada ograniczony dostęp do Zawartości i może jej użyć tylko do prywatnych, niekomercyjnych i informacyjnych celów.

 14. Użytkownik nie ma zezwolenia na systematyczne zbieranie danych Zawartości. Zabronionym jest korzystanie z tzw. data spiders, robotów oraz innych podobnych systemów mogących służyć kolekcjonowaniu danych z globimmo.net.

 15. Użytkownikowi nie wolno sprzedawać ani używać Zawartości w celach komercyjnych.

 16. Użytkownikowi nie wolno korzystać z framing w celu wyświetlania jakiejkolwiek części Zawartości.

 17. Każde niedozwolone użycie Zawartości skutkuje zamknięciem dostępu do globimmo.net.

 18. Dostawca zachowuje prawo do zmiany lub całkowitego skasowania Zawartości bez wcześniejszego powiadomienia.

 19. Dostawca zachowuje prawo do zamknięcia Użytkownikowi dostępu do globimmo.net i jego Zawartości bez wcześniejszego powiadomienia.

 20. Dostawca nie jest odpowiedzialny za szkody Użytkownika powstałe w wyniku jakiejkolwiek zmiany czy usunięcia Zawartości, jak również w wyniku zamknięcia dostępu do globimmo.net.

 21. Globimmo.net wraz ze swoją Zawartością zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (od niniejszego miejsca określane mianem „Odnośniki”), które nie podlegają kontroli Dostawcy. Dostawca udostępnia te Odnośniki dla komfortu użytkowników oraz dla przesyłu istotnych informacji. Operator nie jest odpowiedzialny za zawartość tychże Odnośników.

Ustalenia końcowe

 1. Ponieważ globimmo.net jest nieustannie rozwijane, Dostawca zachowuje prawo do zmiany niniejszych Warunków. Nowe Warunki wchodzą w życie z chwilą publikacji na globimmo.net. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na te Warunki, nie ma prawa do korzystania z globimmo.net. Jeśli Użytkownik korzysta z globimmo.net po publikacji zmian w Warunkach, tym samym zgadza się ze zmianą.

 2. Dostawca zapewnia dostęp do globimmo.net wraz z Zawartością bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Użytkownik wyraźnie zgadza się na korzystanie z globimmo.net, włączając w to Zawartość, Zawartość Użytkownika, Odnośniki, i zawartość osób trzecich, na własne ryzyko. Dostawca nie udziela gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Zawartość, Zawartość Użytkownika oraz zawartość osób trzecich są niekompletne, niewiarygodne, nieaktualne, nieprawdziwe czy zawierające błąd.

 3. Jeśli którakolwiek klauzula tych Warunków zostanie ogłoszona jako nieważna, nielegalna lub niewykonalna przez sąd, będzie ona uważana za odrębną od obecnych Warunków zaś pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy.

 4. Dostawca, jego dyrektorzy wykonawczy, partnerzy oraz pracownicy nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie czy pośrednie szkody powstałe lub związane z korzystaniem z globimmo.net wraz z Zawartością.

 5. Niniejsze Warunki oraz jakakolwiek sprawa związana z Dostawcą i globimmo.net jest regulowana przez słowackie prawo. Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że słowackie sądy posiadają wyłączną jurysdykcję do rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać w związku z niniejszymi Warunkami.

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu nastąpiła 07.07.2023