Pensjonaty i hostele Paryż, Francja

Znajduje si? w 15. dzielnicy Pary?a, jeden z bardziej eleganckich dzielnic mieszkalnych w Pary?u, gdzie Hemingway i jego gang u?ywanych wywiesi?. Schronisko jest hop i pomini?cia od najbardziej znanych atrakcji Pary?a, w tym Wie?y Eiffla, ?uku Triumfalnego, Pól Elyses, Muse Rodin, Muse des Armes i t?tni?cego ?yciem bulwaru Montparnasse i Saint Germain des PRS. Znajdziesz tu jedn? z g?ównych linii metra, w odleg?o?ci krótkiego spaceru od hotelu, który pozwoli na ?atwy dost?p do obszarów takich jak Montparnasse, OPRa i Muse du Louvre. Pary? jest pukanie do drzwi czeka na odkrycie!

Wiemy, ?e podró?uj? w sprawie bud?etu jest wymagaj?cy. W rzeczywisto?ci, za?o?yciele Aloha niegdy? backpackers si?.

Codziennie rano serwowane jest bezp?atne ?niadanie, a do przygotowania innych posi?ków mo?emy zapewni? naszym go?ciom w pe?ni wyposa?on? kuchni?. Wiele supermarketów, pralnie, piekarnie i poczta s? w pobli?u. Stoisko informacyjne z broszur na wszystko, co musisz wiedzie?, jest dost?pny i nasz personel jest zawsze ch?tny do pomocy z wszystkim innym, których mo?esz potrzebowa?. Darmowe Wi Fi.

Nie b?dzie tylko kolejny numer do nas w Aloha. Nasz przyjazny personel mówi?cy po angielsku, ?e poczujesz si? zrelaksowany iw domu w trakcie pobytu.

Ma?e grupy Przyjmujemy tylko online (7 lub mniej)
Grupa 7 lub wi?cej, prosimy o kontakt z hostelem przed dokonaniem rezerwacji - w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i depozyt utracone.

Przed dokonaniem rezerwacji nale?y pami?ta?:
- Nie ma godziny policyjnej
- Karty kredytowe nie s? akceptowane jako ?rodek p?atniczy
- P?atno?? nale?y uregulowa? w gotówce
- Oczekuje si?, ?e p?atno?ci w ca?o?ci w dniu przyjazdu
- R?czniki nie s? zapewnione, ale mo?na je wypo?yczy? w schronisku
- Aby anulowa? lub zmieni? (minimalnie 24 godziny wcze?niej) nie przez telefon, nale?y wys?a? e-mail i czeka? na odpowied? od nas, nale?y zachowa? potwierdzenie anulowania. Dla grup (ponad 8 osób) nale?y anulowa? 2 miesi?ce wcze?niej, w przeciwnym razie karta zostanie przelana na jod?y nocy.

Hostel Richard

 • Rodzaj nieruchomości:Schronisko
 • Miasto:Paris

Regina Opera 3*

 • 85 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 10e Arrondissement
 • Liczba pokoi:44

De Nemours 2*

 • 80 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 11e Arrondissement
 • Liczba pokoi:27

Des Trois Poussins 3*

 • 132 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 9e Arrondissement
 • Liczba pokoi:40

Vintage Hostel 2*

 • Rodzaj nieruchomości:Schronisko
 • Miasto:Paris

Pensjonat Paris 10e Arrondissement, 4 rue Sibour 75010 PARIS

 • 44 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 10e Arrondissement
 • Liczba pokoi:45

Cronstadt 2*

 • 45 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 9e Arrondissement
 • Liczba pokoi:42

Riviera 2*

 • 50 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris
 • Liczba pokoi:38

Du Casino 3*

 • 51 EUR
 • Rodzaj nieruchomości:Pensjonat
 • Miasto:Paris 9e Arrondissement
 • Liczba pokoi:41